Privacy

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki The Second Life Stuff s.c. (NIP: 5252839561, REGON: 387267720) wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników podczas przeglądania przez nich witryny internetowej www.thesecondlifestuff.com („Serwis”), jak również ich praw w tym zakresie. Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub uzyskiwanych od użytkownika podczas dostępu do Serwisu i  korzystania z niego, niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie strony, zakup produktów lub usług, uzyskiwanie od nas informacji, kontakt z nami, składanie wniosków, czy korzystanie z funkcji bądź usług dostępnych w Serwisie.

Dla celów niniejszej Polityki ochrony prywatności administratorem danych są wspólnicy spółki The Second Life Stuff s.c. (NIP: 5252839561, REGON: 387267720): Joanna Makselon-Jeżewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „JOANNA MAKSELON-JEŻEWSKA” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6731681791, REGON 387241643 oraz Paulina Kalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „PESTKA PAULINA ADA KALIŃSKA” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9511782037, REGON 015408525 (dalej jako: „The Second Life Stuff”). Kontakt e-mail do The Second Life Stuff: kontakt@tsls.pl

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

Dokonując zakupów w Serwisie będziemy wymagać podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, jak również adres zamieszkania i adres dostawy. Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez założenia przez Ciebie konta użytkownika w naszym sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu konta użytkownika. W przypadku założenia konta masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będziesz mógł dokonać zakupu towarów w naszym Serwisie bądź zawrzeć umowy komisu. 

Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży/komisu lub w związku z zamiarem jej zawarcia, świadczenia dodatkowych usług (m. in. transportu, utrzymywania konta w Serwisie), jak również wypełniania obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

ZBIERANIE I POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pytanie o informacje lub oferty dotyczące naszych produktów i usług;

The Second Life Stuff zbiera i przetwarza dane osobowe, które podajesz podczas interakcji z naszym Serwisem, w szczególności w następujących okolicznościach:

 1. rejestracja konta;
 2. nabycie produktów sprzedawanych w Serwisie,
 3. zawarcie umowy komisu.

Klient jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do świadczenia na jego rzecz usług przez The Second Life Stuff  lub udostępniania mu funkcji Serwisu, które zamówił.

Zakres przetwarzanych danych 
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

Cel i czas przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Poniżej wymieniliśmy cele, w jakich będą przetwarzane Twoje dane przyporządkowując do nich podstawy naszych działań:

 1. Udzielanie Ci żądanych informacji, w tym ofert na produkty i usługi. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
 2. Rejestracja jako klienta, przetwarzanie transakcji, zapewnienie dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłanie istotnych informacji o produktach, powiadomień o dostawie, konserwacji, fakturowaniu, odbiorach i płatnościach, transakcjach i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług dostępnych w Serwisie. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy sprzedaży/komisu zawartej z firmą The Second Life Stuff.
 3. Utworzenie konta umożliwiającego dostęp do strefy klienta, odnowienie dostępu do strefy klienta oraz zapewnienie dostępu do informacji i usług w niej dostępnych: informacji o koncie klienta, fakturowaniu i płatnościach, składaniu zamówień, informacji o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, zarządzaniu programami lojalnościowymi, rabatach i promocjach. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy sprzedaży/komisu zawartej z The Second Life Stuff.
 4. Odpowiadanie na prośby o wsparcie techniczne lub pomoc związaną z produktami dostępnymi  w Serwisie. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
 5. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody — przesyłanie informacji marketingowych dotyczących naszych publikacji, badań opinii, informacji promocyjnych i reklamowych, kuponów, ofert (w tym ofert personalizowanych) oraz rekomendacji dotyczących naszych produktów, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego Newsletteru, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę). Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych oznacza analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji.
 6. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 7. Zagwarantowanie bezpieczeństwa naszego Serwisu i informacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zapobieganiu szkodom dla systemów The Second Life Stuff oraz informacji użytkowników, jak również nieuprawnionemu dostępowi do systemów The Second Life Stuff i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.
 8. Na potrzeby zarządzania wewnętrznego: planowanie, opracowywanie polityki, poprawa jakości, analizy strategiczne, marketing i rozwój handlowy, monitorowanie, audyty, zagadnienia prawne, ocena i sprawozdawczość. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w zrozumieniu i przeanalizowaniu rozwoju naszej działalności, doskonaleniu naszych produktów i usług oraz poszukiwaniu sposobów rozwoju i udoskonalania naszej działalności.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 10. Wykorzystywanie i przeznaczenie plików. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

PRAWA PODMIOTU, KTÓREGO DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci jako podmiotowi, którego dane są przetwarzane następujące prawa:

 1. zażądania od nas dostępu do Twoich danych, które posiadamy. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, masz również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej danych osobowych;
 2. zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, możesz również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. Poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, oświadczasz, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona sklepowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za sklep lub jakiejkolwiek osobie trzeciej na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika;
 3. zażądania od nas usunięcia Twoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 4. zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.
 5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Jeżeli udzieliłeś nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, masz również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. 

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy posiadasz również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że posiadasz prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, posiadasz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również o prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Cookies to Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie jest konieczne podawanie nam danych osobowych w celu przeglądania Serwisu, jednak podczas jego odwiedzania The Second Life Stuff zbiera za pośrednictwem plików cookies, w zależności od ustawień przeglądarki, następujące informacje: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domenę, przez którą uzyskujesz dostęp do Serwisu, informacje o przeglądaniu, aktywność w Serwisie.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe .

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

The Second Life Stuff zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu. O zmianie użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieniu poprzez komunikat umieszczony na stronie głównej Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).